Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Προσλήψεις 101 εποχικών εργαζομένωνΠροσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του στους νομούς...Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Aχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις) πρόκειται να κάνει ο ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, οι προσλήψεις αφορούν:

ΑγρίνιοΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές  (Διοικητικοί – Γραμματείς)1
ΑθήναΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς)1
ΡουφΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς)1
ΡουφΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Σταθμών – Υποσταθμών6
ΡουφΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων2
ΑγρίνιοΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων1
ΜεγαλόποληΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων1
ΘεσσαλονίκηΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων2
ΛάρισαΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων4
ΚοζάνηΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων2
ΜεγαλόποληΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων20
Πάτρα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων2
Tρόπαια – ΛάδωνοςΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων6
ΑθήναΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
ΚρυονέριΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
ΡουφΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
ΘεσσαλονίκηΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών2
ΡουφΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών4
ΑσπρόπυργοςΔΕ Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)2
ΡουφΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
ΜεγαλόποληΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
Tρόπαια – ΛάδωνοςΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού2
ΡουφΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού1
ΑσπρόπυργοςΔΕ Οδηγοί (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)1
ΑγρίνιοΔΕ Οδηγοί (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)1
ΡουφΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστών (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)2
ΡουφΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Οικοδόμοι)2
ΡουφΔΕ Χειριστές Η/Υ1
ΚρυονέριΔΕ Χειριστές Η/Υ1
ΜάνδραΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ)1
ΚρυονέριΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ)2
ΜεγαλόποληΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού )2
Tρόπαια – ΛάδωνοςΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού )1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανικοί Περιβάλλοντος1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανολόγοι Μηχανικοί1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανολόγοι Μηχανικοί1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί2
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί2
ΚρυονέριΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί2
ΚρυονέριΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί1
ΑθήναΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί1
ΡουφΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί1
ΡουφΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί1
ΑθήναΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί1
ΑθήναΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί2
ΚρυονέριΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί1
ΡουφΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί1
ΑθήναΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής1
ΚρυονέριΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής1
ΡουφΤΕ Πτυχιούχοι Πτυχιούχοι Διοικητικοί – Λογιστικής1

Υποβολή αιτήσεων από την 01.02.2017 έως και 10.02.2017
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210-5192273 ,  κα Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 – 5192598 και κα Ρουσσάκη Βικτωρία, τηλ. 210 – 5192283.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίεςανάλογα με τον κωδικό θέσηςως εξής:
  1. Για τις θέσεις με κωδικό 208, 209, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 232, 237, 238, 246, 250
  • Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41- Αιγάλεω
  • Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ.  Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη
  • Τηλέφωνα: 210 -3492140 και 210 -3492235
  1. Για τις θέσεις με κωδικό 224, 234, 240
  • Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20- Μεγαλόπολη
  • Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος
  • Τηλέφωνα: 27910– 27061, 6947205391
ΠΡΟΣΟΧΗΣε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
5.   Αίτηση
Πηγή: energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia