Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Μελέτη από τον ΑΔΜΗΕ για τις ανάγκες ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος - «Μισό» βήμα για το Μόνιμο Μηχανισμό ΑΔΙΗ εκπόνηση μελέτης για τις πραγματικές ανάγκες ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος, ανάγκες που αυξάνουν όσο μεγαλώνει η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο, αλλά... και για πιθανά «προϊόντα» ευελιξίας που θα μπορούσαν να προστεθούν στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς, αποτελεί προϋπόθεση που έχει θέσει η Κομισιόν για να αξιολογηθεί ένα ελληνικό σχέδιο Μόνιμου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος που θα αντικαταστήσει σε μόνιμη βάση τα αποκαλούμενα προσωρινά ΑΔΙ.

Η μελέτη αυτή που η ΡΑΕ είχε ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress παραδόθηκε ήδη από τον Διαχειριστή, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι επαρκής. Παρότι φέρεται να βασίστηκε σε αντίστοιχη μελέτη που έχει εκπονήσει ο ELIA, ο Διαχειριστής στο Βέλγιο, αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι θα ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και επεξεργασίες. «Η μελέτη δεν έχει τον απαραίτητο σχολιασμό των αποτελεσμάτων, δεν διατυπώνει συμπεράσματα, δεν προχωρά σε προτάσεις» λέγεται χαρακτηριστικά, ωστόσο θα αξιοποιηθούν και σε αυτή τη φάση στοιχεία που περιλαμβάνει.

Την ίδια στιγμή πάντως, και με την πίεση του χρόνου να επισπεύδει τις διαδικασίες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας φέρεται να έχει ήδη κοινοποιήσει στην Κομισιόν ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που προτείνει για την αγορά ηλεκτρισμού, οι οποίες θεωρείται ότι οδηγούν στο να προσπορίζονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τα έσοδα που τους αναλογούν από την ίδια την αγορά.

Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν δώσει οι Γενικές Διευθύνσεις Ανταγωνισμού (DG Comp) και Ενέργειας (DG Energy) της Κομισιόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress. Η Κομισιόν δεν αμφισβήτησε στην ουσία τη φιλοσοφία και το γενικό πλαίσιο του μοντέλου Μόνιμου Μηχανισμού που είχε επεξεργαστεί και είχε δώσει σε Δημόσια Διαβούλευση η ΡΑΕ, στο βαθμό που η ισότιμη αντιμετώπιση των μονάδων είναι και κοινοτική κατεύθυνση. Ωστόσο θεωρεί ότι ο Μηχανισμός θα πρέπει να έρθει να καλύψει τις ανάγκες που θα υπάρχουν αφού πρώτα αποφασιστούν και υλοποιηθούν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Οι περι ων ο λόγος μεταρρυθμίσεις, εστιάζονται κυρίως στην τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ώστε να θεσμοθετηθεί αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων για τις λεγόμενες επικουρικές υπηρεσίες που παρέχουν στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η «τριτεύουσα εφεδρεία». Η αποζημίωση μάλιστα αυτή θα παρέχεται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα θέματα αυτά είναι λυμένα στο πλαίσιο του target model, ωστόσο υπάρχει το σχετικό κενό για το διάστημα μέχρι την εφαρμογή του.

Το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ΡΑΕ βρίσκεται την περίοδο αυτή στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν και αναμένονται οι παρατηρήσεις της. Όταν υπάρξει συμφωνία και αποδοχή, η ΡΑΕ θα πρέπει να εργαστεί ώστε να εισαγάγει στο σύστημα τις αλλαγές και τα συμπληρωματικά «εργαλεία» που θα κάνουν πιο αντιπροσωπευτική την αποζημίωση των μονάδων με όρους αγοράς.

Στη συνέχεια θα αποτιμηθεί η κατάσταση και θα συνεκτιμηθούν τα στοιχεία (μαζί με εκείνα που προκύπτουν από τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ), ώστε να υποβληθεί πρόταση για το Μόνιμο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος, ο οποίος – στην ιδανική περίπτωση – θα έρθει να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Προσωρινό Μηχανισμό, (μέσω του οποίου οι ηλεκτροπαραγωγοί ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα λεγόμενα ΑΔΙ), η ισχύς του οποίου ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Απρίλιο.

Στην πραγματικότητα ο Μόνιμος Μηχανισμός θα έχει «χρόνο ζωής» το χρονικό διάστημα έως την έναρξη εφαρμογής του target model, δηλαδή, αν όλα πάνε με βάση τα χρονοδιαγράμματα, το 2020 και μετά.

Κρίσιμο ζήτημα πάντως, είναι αν θα κινηθούν οι διαδικασίες με την απαιτούμενη ταχύτητα, καθώς ο Απρίλιος του 2017 οπότε λήγουν τα προσωρινά ΑΔΙ δεν είναι μακριά, και οι ηλεκτροπαραγωγοί κινδυνεύουν, εάν δεν έχει εγκριθεί και λειτουργήσει ο Μόνιμος Μηχανισμός, να μείνουν χωρίς καμία αποζημίωση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση των μονάδων τους

Πηγή: energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia