Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Πότε θα αναρτηθούν οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Όλες οι λεπτομέρειες

Πότε θα αναρτηθούν οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών- Όλες οι λεπτομέρειες

Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών και τα μόρια με την κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών... στον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των αναπληρωτών τελείωσε στις 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι πίνακες αναπληρωτών θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις υποβάλουν στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Μετά τις ενστάσεις αναμένονται οι οριστικοί πίνακες μέσα στον Ιούνιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia