Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Εως αρχές Φεβρουαρίου αιτήσεις μετάταξης για εργαζόμενους ΕΛΒΟ, ΕΑΣ

Εως αρχές Φεβρουαρίου αιτήσεις μετάταξης για εργαζόμενους ΕΛΒΟ, ΕΑΣ

Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες μετάταξης για τους εργαζομένους σε τέσσερις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, που εποπτεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο, και ορισμένες... βρίσκονται σε ειδική εκκαθάριση. Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε αυτές πρέπει, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2017, να έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε να μεταταχθούν σε φορείς του δημοσίου.

Αφορά τη δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων ΙΔΑΧ
- στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ),
-στην εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.»,
-στην εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και
- στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ).
Ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση της ρύθμισης η οποία εντάχθηκε στο άρθρο 40 του νόμου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ν.4440/2016).

Το μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος την οποία υπογράφει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη.

Οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου σε αυτές τις εταιρείες δύνανται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές, ή εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

Με βάση τις αιτήσεις, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξετάζει την ύπαρξη κενών θέσεων ή
αναγκών σε υπηρεσίες και κατόπιν, εκδίδεται ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη. Οι απασχολούμενοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης, υποβάλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μεταταχθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονομικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.».

Πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia