Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Τι να προσέξετε αν αγοράσετε βαμμένα αβγά

Τι να προσέξετε αν αγοράσετε βαμμένα αβγά

Έφτασαν οι μέρες που θα τσουγκρίσουμε τα κόκκινα βαμμένα αβγά και πολλοί προτιμούν πια να τα αγοράζουν έτοιμα αντί να κάνουν το παραδοσιακό βάψιμο στο σπίτι.
 Ο ΕΦΕΤ δίνει οδηγίες για την αγορά των έτοιμων βαμμένων αβγών ώστε να απολαύσουμε τις παραδόσεις χωρίς συνέπειες.

Στη συσκευασία των βαμμένων αβγών θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη"βρασμένα-βαμμένα”, η καθαρή ποσότητα, και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης επισήμανση για τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης. Πριν αγοράσετε ένα πακέτο αβγά βεβαιωθείτε επίσης πως στη συσκευασία αναγράφεται το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε.Κ.

Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας είναι υποχρεωτική, εκτός από την περίπτωση όπου στην ετικέτα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής του.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 4 του Κ.Τ.Π. για τη διακοσμητική χρώση των κελυφών των αυγών ή για τη σφράγιση των κελυφών των αυγών μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικές του Παραρτήματος Ι του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Οι ενδείξεις που αφορούν στην ταξινόμηση των αυγών ανά ποιότητα και βάρος καθώς και η ένδειξη "φρέσκο", δεν πρέπει να αναγράφονται στα βρασμένα - βαμμένα αυγά διότι οι ενδείξεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για τα αυγά πλην των βρασμένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού 1028/2006/ΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia